Üyelik Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”) www.pandoragiftbox.com adresinin sahibi olan ve Nuh Kuyusu Cad. Nazar İş Hanı No:219/3 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan PNDR REKLAM ORGANİZASYON DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. (“PANDORA GİFT BOX”) ile; www.pandoragiftbox.com’a aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı (“ÜYE”) arasında, ÜYE’nin PANDORA GİFT BOX’ın sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. Onay kutucuğunu işaretleyerek “Kayıt Ol” işaretine basmanız neticesinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

PANDORA GİFT BOX ve ÜYE, işbu üyelik sözleşmesinde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 1. Tanımlar
Site : Herkesin kullanımına açık olan www.pandoragiftbox.com  alan adlı internet sitesini ifade eder.
Sosyal Medya : Facebook, İnstagram, Pinterest vb. gibi sosyal medya mecralarını ifade eder.
Üye : İşbu Sözleşme uyarınca www.pandoragiftbox.com  sitesine üye olan kişileri ifade eder.
Pandora Gift Box : İşbu Sözleşme kapsamında hizmet/mal satışı gerçekleştiren ve www.pandoragiftbox.com sitesi ile işbu Sözleşme kapsamında üyelerine özel avantajlar sunan tüzel kişiyi ifade eder.
Sözleşme : İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Ekleri’ni ifade eder.
Hizmetler : Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla PANDORA GİFT BOX tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası : Üyeler’in Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, PANDORA GİFT BOX tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere PANDORA GİFT BOX’ın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Site üzerinden …………………………… linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Hesabım Sayfası : Üye’nin Site’de yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

 

 1. Konu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site üzerinden yapılacak her alışverişte, Üye’ye fırsatlar oluşturan üyelik ilişkisine dair tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
 • Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri
  • Üye, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.
  • Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile, e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayacaktır.
  • Sözleşme’nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.
  • Üye, Site’yi kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Yönetmelik, Tebliğ, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile PANDORA GİFT BOX’ın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.
  • Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle PANDORA GİFT BOX’ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; PANDORA GİFT BOX, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.
  • Üye, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde PANDORA GİFT BOX’ın bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  • Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
  • PANDORA GİFT BOX’ın kendi inisiyatifi ile ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü koşullara tabi olarak PANDORA GİFT BOX’ın tarafından tutulabilecektir. Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır. Ayrıca Üye, işbu Sözleşmenin akdinden önce PANDORA GİFT BOX’ın kendisine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme yaptığını ve bu suretle üyelik ilişkisinin kurulduğunu kabul ve taahhüt eder.
  • PANDORA GİFT BOX, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, Site üzerinden bilgilendirme yapmak ve Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay almak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
  • Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.
  • Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.
  • Üye, PANDORA GİFT BOX’ın gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.
 • Pandora Gift Box’ın Hak ve Yükümlülükleri
  • PANDORA GİFT BOX, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan üyelik başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Aşağıdaki hallerde PANDORA GİFT BOX kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.
 • Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.
 • Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
 • Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda.
 • Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.
  • PANDORA GİFT BOX’ın, herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ayrıca PANDORA GİFT BOX’ın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır.
  • Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, PANDORA GİFT BOX kendi inisiyatifinde olmak üzere, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay alınması sağlanacaktır. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.
  • PANDORA GİFT BOX, Site’nin kullanımı süresince yürürlükteki mevzuata ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun hareket edecektir. Bununla birlikte PANDORA GİFT BOX, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.
  • PANDORA GİFT BOX, işbu verileri, işbu Sözleşme kapsamında tanımlanan hizmetlerin yerine getirilmesi ile Üye’nin açık rızasına binaen faaliyetlerinin tanıtımı ve pazarlaması ile ürün geliştirmelerinin yapılması amacıyla istatistiki çalışmaların yapılması ve her halükarda Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir.
  • PANDORA GİFT BOX, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
  • PANDORA GİFT BOX, Üye’nin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder.
  • PANDORA GİFT BOX, kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
  • PANDORA GİFT BOX, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  • PANDORA GİFT BOX, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 1. Genel Hükümler
 • Site’de yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça PANDORA GİFT BOX’a aittir. Üye’nin, izinsiz kullanımların yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında PANDORA GİFT BOX tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, PANDORA GİFT BOX markası, Site’nin alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Site’de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. PANDORA GİFT BOX’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

 • Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı PANDORA GİFT BOX’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Üye, PANDORA GİFT BOX’ın Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, PANDORA GİFT BOX’ın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.
 • Site’nin altyapısında oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, Site’nin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Site’ye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 • Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 • Site’de yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Üye’lerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Ayrıca çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi için lütfen Site’de yer alan Çerez Politikası’nı ………………………….. linkinden incelemeniz gerekmektedir.
 • Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı veya banka kartını kullandığında, kredi/banka kartı numarasının, kredi/banka kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiğini anlamış ve kabul etmiştir. Üye’ye ait finans bilgilerinin kullanımı ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ni incelemeniz gerekmektedir.
 • Üye e-bülten üyeliğinden ayrılmak istediği takdirde, e-bültenlerin altında yer alan “………………………………………………….” ifadesine tıklayarak üyelikten her zaman ayrılabilir.
 1. Sözleşmenin Sona Ermesi

6.1. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

6.2. Üye’nin Sözleşme’yi sona erdirme, üyeliği iptal etme ve hesabını silme işlemleri info@pandoragiftbox.com e-posta adresine veya 0501 371 54 42 telefon numarasına yapılacak bildirimler ile gerçekleştirilebilecektir. Üyeliğin sona ermesi hallerinde PANDORA GİFT BOX Üyelere özel sunduğu kampanyalardan faydalanılmayacağını Üye peşinen kabul etmiştir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir.

6.3. PANDORA GİFT BOX, işbu Sözleşme’nin 4.2.1 maddesi saklı kalmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman kendi inisiyatifinde olmak üzere Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Üye’nin bu fesih nedeniyle herhangi bir hak veya talepte bulunma hakkı bulunmayacaktır.

 

 

 

 1. Son Hükümler

7.1. Üye, PANDORA GİFT BOX Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205 inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

7.3. İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme’den kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın halli için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7.4. Delil sözleşmesi; Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda PANDORA GİFT BOX’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile PANDORA GİFT BOX’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

7.5. Üye’nin PANDORA GİFT BOX’a bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

7.6. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.7. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.8. Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.