MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

Satıcı

Ad Soyad/Unvan

:

PNDR REKLAM ORGANİZASYON DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. (“Satıcı” veya “Pandora” olarak anılacaktır. )

Mersis No/T.C. Kimlik No

:

0730-0822-6170-0001

Tebligat Adresi

:

Nuh Kuyusu Cad. Nazar İş Hanı No:219/3 Üsküdar/İstanbul

E-posta Adresi

:

info@pandoragiftbox.com 

Telefon

:

0501 371 54 42

İle

   

Alıcı

Ad Soyad/Unvan

:

### (“Alıcı” veya “Tüketici” olarak anılacaktır.)

Teslimat Adresi

:

###

E-posta

:

###

Telefon

:

###

  1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) Satıcı ve Alıcı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
 1. TANIMLAR
  1. İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe aşağıdaki terimler yanlarındaki anlamlarda kullanılmıştır.

ETDHK

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’u ifade eder.

“İnternet Kanunu”

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u ifade eder.

“KVKK”

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

“Ödeme Sistemi”

Alıcı tarafından ürün satın alınırken kullanılan anlaşmalı üye işyerlerine bağlı kuruluş tarafından sağlanan online ödeme altyapısını ifade eder.

“Ön Bilgilendirme Formu”

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce Satıcı tarafından Alıcı’yı bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuş olan formu ifade eder.

“Ödeme Bildirim Formu”

Alıcının satın alınan ürünün bedelini ödeme seçeneklerinden olan havale/eft seçeneğini tercih etmesi halinde havale/eft işlemi sonrası bildirim amaçlı olarak Satıcı’ya göndereceği formu ifade eder.

“Sözleşme”

İster basılı halde ister internet sitesinde elektronik formatta yayımlanmış olsun, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ekleri ifade eder.

“İnternet Sitesi”

Satıcı’ya ait https://www.pandoragiftbox.com/ alan adlı, işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası için uygun online platformu sağlayan e-ticaret sitesini ifade eder.

“SPK”

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ifade eder.

“Tüketici”

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Ürün”

Alıcı’nın internet sitesi üzerinden bedelini ödemesi sonrası siparişini gerçekleştirdiği ve Satıcı tarafından gönderilecek olan işbu Sözleşme’nin konusu malı ifade eder.

“Üyelik Sözleşmesi”

Alıcı ile Satıcı arasında kurulmuş olan kullanım sözleşmesi anlamına gelecektir.

 1. KONU VE KAPSAM
  1. İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait https://www.pandoragiftbox.com/ alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve 23.08.2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 2. SÖZLEŞME’NİN KURULMASI
  1. İşbu Sözleşme, elektronik ortamda ürün siparişinin gerçekleşmesi amacıyla ödemenin yapılması akabinde elektronik ortamda onaylanması suretiyle kurulmuş kabul edilecektir.
  2. Alıcı, internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Alıcı’nın siparişe ilişkin verdiği bilgilerin eksik veya yanlış bilgi içermesi nedeniyle teslimatın süresinde gerçekleşmemesi veya eksik gerçekleşmesi nedeniyle Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmamaktadır.
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)
  1. İşbu Sözleşme konusunu oluşturan ürün(ler), Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden satışa sunulan ve Alıcı tarafından bedeli ödenerek siparişi gerçekleştirilen ürünleri ifade etmektedir.
  2. Ürünlerin satış fiyatı internet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar olup ilan edilen fiyatlar sitede güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sehven yanlış yazılan veya güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcı’nın Alıcı’ya bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir.

Ürün Kodu ve Adı

Adet

Birim Fiyatı

###

###

###

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN FİYATI VE ÖDEME
  1. Ürünün peşin fiyatı, Ön Bilgilendirme Form’unda yer almakla birlikte, gönderilen bilgilendirme maili ve müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Bu fiyat, satış bedelini, kargo ücretini ve vergiyi içerir. Satıcı tarafından yapılabilecek indirimler, kuponlar, hediye çekleri veya sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
  2. Ürünün satış fiyatı, kargo ücreti veya yasal vergiler aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

Toplam Ürün Bedeli

###

KDV Tutarı

###

Kargo Ücreti

###

Kargo Ücretinin Kime Ait Olduğu

###

Teslimat Ücreti Hariç Toplam Bedel

###

Teslimat Ücreti Dahil Toplam Bedel

###

Ödenecek Toplam Tutar

###

  1. Alıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve teslimat bedeli, işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.
  2. Alıcı, internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu ürünün(lerin) temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bunlar hakkında bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; işbu Sözleşme’nin kurulmasından evvel Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, siparişi verilen Ürün’e ait temel özellikleri, Ürün’ün vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak verdiğini kabul etmesi anlamına gelir.
  3. Alıcı, satın almak istediği ürünün bedelini dilerse internet sitesi üzerinden güvenli ödeme sistemi altyapıları aracılığıyla kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapabileceği gibi dilerse ise Satıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen banka hesaplarına havale/eft veya anlaşmalı ödeme sistemi kuruluşları aracılığıyla ödeme gerçekleştirebilecektir.
  4. Satıcı, gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmemesi ve satış işleminde sorun tespit etmesi hallerinde, satış işlemini durdurma hakkını saklı tutar.
  5. Alıcı tarafından ödemenin gerçekleşmesini ve toplam ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına ulaşmasını takiben fatura işbu Sözleşme’de Alıcı’nın belirtmiş olduğu adresine elektronik veya fiziki yollarla iletilecektir.
  6. Ödeme Şekli
   1. Kredi Kartı / Banka Kartı İle Ödeme:
   • Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme seçeneğinin seçilmesi halinde Alıcı tarafından kart bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak internet sitesinde yer alan ilgili bölüme doldurulması gerekmektedir. Alıcı dilerse güvenli ödeme için 3D güvenlik ve kart bilgilerinin saklanması için anlaşmalı güvenli ödeme altyapısı kart saklama seçeneklerini de tercih edebilecektir.
   • Güvenli ödeme veya kart saklama seçeneklerinin tercihi Alıcı’nın insiyatifinde olup Satıcı’nın tercih edilmesi veya edilememesi halinde sorumluluğu bulunmamaktadır.
   • Alıcı’nın kredi kartı ile ödeme yapması halinde tek çekim şeklinde ödeme yapabileceği gibi, farklı taksit seçeneklerine bölünmek suretiyle de ödeme de bulunabilmektedir. Alıcı’nın bankasının sunmuş olduğu farklı taksit seçenekleri, taksit öteleme veya diğer kampanya seçeneklerinin kullanılması halinde Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
   • Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, Alıcı’ya ait kredi kartı veya banka kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde Alıcı, kendisine teslim edilen ürün/ürünleri Satıcı’nın konu ile ilgili yazılı bildiriminden itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş, ilk satıldığı haliyle yani demonte edilmiş olarak, eksiksiz ve hasarsız biçimde Satıcı’ya göndereceğini ve gönderim masraflarının Alıcı tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Alıcı, Satıcı’nın uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyan da dahil olmak üzere kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.
   • Hata durumlarında kredi kartı veya banka kartından ürünün satış bedelinden fazla çekim yapılmışsa Alıcı’ya bu fark iade edilir. Ürünün gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcı’ya gerçek fiyat bildirilir. Alıcı’nın talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.
   • Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   • Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden Satıcı sorumlu değildir.
   • Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an olmayıp, kredi kartı veya banka hesabından gerekli tahsilatın yapıldığının Satıcı tarafından tespit edildiği andır.
   1. Havale/EFT İle Ödeme:
   • Alıcı tarafından havale veya EFT seçeneğinin tercih edilmesi halinde internet sitesinde yer alan ödeme sayfasındaki Pandora’ya ait hesap numaralarından biri seçilerek havale/EFT kodu oluşturulur.
   • Havale/EFT kodunun oluşturulmasının akabinde Alıcı’nın sipariş etmiş olduğu ürün/ürünler askıda olup havale/EFT’nin Satıcı hesabına ulaşmasıyla birlikte ürün Alıcı’nın üyelik formunda belirtmiş olduğu adrese teslim edilmek üzere kargoya verilecektir.
   • Havale/EFT işleminin gerçekleştirilmesi halinde internet sitesinde yer alan Ödeme Bildirim Formu’nun Alıcı tarafından doldurulması gerekmektedir.
   • İşbu Sözleşme ilgili hükümleri uyarınca Alıcı tercih ettiği ödeme şeklinin yükümlülükleri yerine getirmek ile mükelleftir. Aksi halde Alıcı sipariş etmiş olduğu ürünün tesliminin gerçekleşmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   • Siparişin kaydının oluşturulma tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde Alıcı tarafından havale/EFT işleminin gerçekleştirilmemesi sipariş iptal edilecektir.
   • Havale/EFT işleminin Satıcı’nın banka hesaplarına ulaşması halinde 1 (bir) ilâ 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya teslim edilmek üzere kargoya verilecektir.
   1. Ödeme Altyapısı Kuruluşları Aracılığıyla Ödeme:
   • Alıcı’nın, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu güvenli ödeme altyapı sistemi kuruluşlarından birini tercih etmesi halinde ödeme işlemi bu altyapı sistemi aracılığıyla gerçekleştirilecek olup ürünün bedelinin ödeme altyapı sistemi tarafından Satıcı’nın hesabına iletilmesini takiben ürün Alıcı’ya teslim edilmek üzere kargoya verilecektir.
   • Satıcı’nın iş birliği içinde olduğu ödeme altyapısı kuruluşlarının elektronik platformlarında, sunucularında vb. sağlamış olduğu teknik altyapıda meydana gelen hata ve sorunlar dolayısıyla Satıcı, Alıcı’nın uğramış olduğu zarar ve ziyandan sorumlu değildir.
 1. TESLİMAT ŞEKLİ VE ADRESİ
  1. Alıcı tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığıyla 30(otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, Alıcı veya Alıcı tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilecektir. 
  2. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya geri iade edilmesinden dolayı giderler Alıcı’ya aittir. 
  3. Kargo bedeli ürün bedeline dahil olmayıp kargo bedeli sipariş tutarına eklenmekte ve Alıcı tarafından ödenmektedir. Kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yapılan kampanyalar PANDORA’nın insiyatifinde olup bu hallerde yukarıda belirtilen fiyatlar geçerli değildir.
  4. Alıcı tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında Alıcı’nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi vb. durumlarda Satıcı’nın herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde Alıcı kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir.
  5. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden Satıcı sorumludur. Alıcı ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında kargo şirketi yetkilisiyle birlikte tutanak tutulması gerekmektedir.
  6. Sözleşme konusu satılan ürünün teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin Satıcı’dan beklenemeyeceği hâllerde Alıcı bu durumdan haberdar edilir. Alıcı’nın ödemiş olduğu bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge kendisine iade edilerek Sözleşme feshedilir. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan ilave ve her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi ve/veya manevi zararın tazmini talebi olmayacaktır.
  7. Alıcı tarafından işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ile birlikte Sözleşme hükümleri yürürlüğe girecek olup ödeme, teslim ve fatura bilgilerine ilişkin detaylar aşağıdaki tablodaki gibidir.

Alıcı’nın Adı Soyadı/Unvanı

###

KDV Dahil Toplam Satış Bedeli

###

Ödeme Şekli

###

Fatura Edilecek Kişi/Kurum

###

Fatura Adresi

###

 1. İADE PROSEDÜRÜ
  1. Alıcı tarafından işbu Sözleşme ilgili hükümlerinde belirtilen cayma hakkının kullanılması yahut internet sitesinde yer alan kolay iade yöntemi ile iade talep edilmesi halinde Alıcı’nın tercih etmiş olduğu ödeme şekline göre satış bedeli iadesi yapılacaktır.
  2. Kredi kartı veya banka kartı ödeme şekli ile ödemenin gerçekleştirilmesi halinde Satıcı tarafından iade edilen bedel tek çekim veya taksitle ödeme yapılması durumuna göre Alıcı’nın bankası tarafından tek seferde yahut taksitli şeklinde periyotlarla iade gerçekleştirilecektir.
  3. Satıcı’nın Alıcı’nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda Alıcı, Satıcı’ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. Alıcı böyle bir durumda Pandora’dan her ne şekilde olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.
  4. Havale/EFT yahut ödeme alt yapısı kuruluşları aracılığıyla ödemenin gerçekleştirilmesi halinde iade Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) makul süre içinde havale/EFT şeklinde yapılacaktır.
  5. Taraflar iade prosedürüne ilişkin olarak yukarıda yer alan açıklamaları okuduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. GENEL HÜKÜMLER
  1. Alıcı, internet sitesinde Sözleşme konusu ürün olan ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, Satıcı’nın fiyat dahil tüm taahhütlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri, cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, Alıcı tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, Alıcı’nın talep ve şikayetlerini iletebileceği Satıcı’nın açık adres, telefon ve diğer erişim bilgilerini, şikayet ve itirazları konusunda belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın mal veya hizmet satin aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
  2. Sözleşme konusu ürün, yasal otuz günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
  3. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  4. Alıcı, 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi,alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan Satıcı’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.
  5. Satıcı, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Satıcı, Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya teslimat adresinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 3(üç) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı, Satıcı ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa Alıcı tarafından yapılan ödemeler 14 (on dört) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır. Satıcı’nın ödemeyi, bu süre içerisinde iade işlemini gerçekleştirmesi yeterli olup, ödemenin banka tarafından yansıtılma sürecinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
  6. Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir.
  7. Satıcı, mücbir sebepleri (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar) öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde bu durumu Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14(on dört) gün içinde iade edecektir.
  8. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin Satıcı tarafından iptal edilme hakkı vardır. Alıcı böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle, ürünün kendisine ilan edilen açık hatalı fiyattan teslimi de dahil olmak üzere hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
  9. Satıcı, gerek ETDHK ve ilgili yönetmelikleri, gerekse KVKK ve ilgili yönetmelikleri uyarınca pazarlama/tanıtım/reklam amaçlı olan iletiler için mutlaka önceden Alıcı’nın onayına tabi olduğunu bildiğini kabul eder.
  10. 9.10. Satıcı, malın Alıcı ya da Alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Alıcı’nın, Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.
  11. 9.11.Üründe ortaya çıkan açık ve örtülü ayıplarda Alıcı, ihbar külfetine uyması gerektiğini bildiğini kabul eder.
 3. CAYMA HAKKI
  1. 10.1.Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dört gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir.
  2. 10.2.Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde Satıcıya’ya işbu Sözleşmede belirtilen adrese veya e-posta adresine yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,  27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve 23.08.2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması veya mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.
  3. 10.3.Alıcı’nın cayma bildiriminin Satıcı’ya yazılı olarak veya sürekli veri taşıcısıyla ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilecektir.
  4. 10.4.385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için işbu Sözleşme ekleri kapsamında yer alan Cayma Formu’nun ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ve faturası birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır.
  5. 10.5.Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.
  6. 10.6.Alıcı’nın kusurundan kaynaklı olarak malın değerinde azalma meydana gelmesi halinde veya iadenin imkansızlaşması halinde Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Olağan kullanım nedeniyle malın değerinde meydana gelebilecek azalmalar kapsam dışındadır.
  7. 10.7.Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi gereğince aşağıda sayılan hallerde cayma hakkı bulunmamaktadır:
 • ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar
 • Kozmetik vb. ile gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar,
 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  1. 10.8.Cayma hakkının kullanılması durumunda ürün ve paket kontrolü Satıcı tarafından yapılacaktır. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz, tam ve hasarsız olarak cayma bildiriminden itibaren on gün içerisinde SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.
  2. 10.9.Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Alıcı talep ve şikâyetlerini Satıcı’ya yazılı olarak veya sürekli veri taşıcısıyla bildirebilir.
  3. 10.10.Alıcı, cayma hakkını, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (ondört) günlük süre içerisinde işbu Sözleşmede belirtilen adrese veya e-posta adresine yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, Satıcı, ürün/ürünleri ilk satıldığı haliyle, teslimat tutanağı örneği ve fatura aslı ile birlikte tüm kargo masrafları Satıcı tarafından karşılanmak kaydıyla teslim almakla yükümlüdür.
  4. 10.11.Alıcı, ürün/ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir. Alıcı cayma süresi içinde ürün/ürünleri, kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup, Alıcı ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür.
  5. 10.12.Alıcı, cayma bildiriminden sonra 10(on gün) içerisinde Aras Kargo  ile iade etmek istediği ürünü yukarıda yer alan adrese gönderebilecektir. Belirtilen kargo firması dışında yapılan iadelerde kargo bedeli Alıcı’ya aittir.
  6. 10.13.Tüzel kişi iadelerinde, iade faturası düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır.
  7. 10.14.Alıcı, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve kargo masraflarını, ürün/ürünlerin cayma hakkının Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde Alıcı’ya iade edilecektir.
  8. 10.15.Sipariş konusu malın teslim ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur. Ürünün stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.
 1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  1. 11.1.İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile işbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlık halinde Türk Hukuku uygulanır.
  2. 11.2.İş bu sözleşme kapsamında yaşanan ihtilaflarda Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine de başvurabilecektir.
 • 01/10/2022 tarihinde yürürlüğe giren 7392 sayılı Kanun çerçevesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle 2023 yılı için değeri 66.000 (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.
 • Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine iletilir.
 • Burada belirtilen parasal sınır 2023 yılı için geçerli olmakla birlikte, her takvim yılı başında, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında bin Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
 • Bu hususlar tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.
 1. TEMERRÜT
  1. 12.1.Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 123-125. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addedilecek ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle satışın ifasını ve/veya Sözleşme’nin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.
  2. 12.2.Yönetmelik’in 16.maddesinin 4. fıkrası gereğince Satıcı, Sözleşme konusu satışın yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, durumun öğrenildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Satıcı Sözleşme’yi derhal fesihetme hakkını haiz olup, Alıcı’nın satın aldığı ürüne ilişkin tahsil edilen tüm bedelleri ve varsa Alıcı’yı borç altına sokan tüm belgeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade edeceğini taahhüt eder.
 2. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
  1. 13.1.İşbu Sözleşme çerçevesinde Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Madde 1’de belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılacaktır.
  2. 13.2.Delil sözleşmesi; Alıcı, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Satıcı’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
  1. 14.1.Alıcı’ya ait ve cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olmayacak şekilde 10 yıl boyunca saklanır. Bu konuda açık kanun hükmü olduğundan veri sahibi yalnızca konuyla ilgili aydınlatılacak, veri sahibinden ayrıca bir açık rıza talep edilmeyecektir. İşbu saklama süreleri, kişisel verilerin kullanım amaçlarına ve önemine göre veriden veriye değişiklik gösterebilmektedir.
 4. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
  1. 15.1.İşbu Sözleşme 15 (onbeş) maddeden ibaret olup, Taraflarca okunarak ##/##/#### tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI

ALICI

PNDR REKLAM ORGANİZASYON DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

###